Συμπεριφορά και προστασία καταναλωτή

Please login or create an account to view the activities.

 • Locked
  Locked
  Locked
 • Read Related Material
  Locked

  Αναζήτηση αγαθών και υπηρεσιών

  INTERMEDIATE

  Locked

  Αξιολόγηση και σύγκριση αγαθών και υπηρεσιών

  ADVANCED

  Locked

  Λήψη κριτικών αποφάσεων

  EXPERT

 • Read Related Material
  Locked

  Ενημέρωση για τους κανόνες των διαδικτυακών αγορών

  BASIC

  Locked

  Αξιολόγηση αξιοπιστίας προμηθευτών

  INTERMEDIATE

  Locked

  Διεκδίκηση δικαιωμάτων καταναλωτή

  ADVANCED

  Locked

  Παροχή υποστήριξης και αποζημίωση

  EXPERT

 • Read Related Material
  Locked

  Αναγνώριση διαφημιστικού μηνύματος

  BASIC

  Locked

  Αξιολόγηση πληροφοριών διαφήμισης

  INTERMEDIATE

  Locked

  Ερμηνεία διαφήμισης

  ADVANCED

  Locked

  Διαχείριση άμεσου μάρκετινγκ

  EXPERT

 • Read Related Material
  Locked

  Κατανόηση αντικτύπου καταναλωτικής συμπεριφοράς

  BASIC

  Locked

  Αξιολόγηση αντίκτυπου καταναλωτικών επιλογών

  INTERMEDIATE

  Locked

  Εφαρμογή κοινωνικά υπεύθυνης κατανάλωσης

  ADVANCED

  Locked

  Προώθηση βιώσιμης κατανάλωσης

  EXPERT