Διαδικτυακές πληρωμές και συναλλαγές

Please login or create an account to view the activities.

 • Locked
  Locked
 • Read Related Material
  Locked

  Πρόσβαση σε ασφαλή κανάλια πληρωμών

  INTERMEDIATE

  Locked

  Διενέργεια ασφαλών πληρωμών

  ADVANCED

  Locked

  Αρχειοθέτηση συναλλαγών

  EXPERT

 • Read Related Material
  Locked

  Πρόσβαση στον ηλεκτρονικό τραπεζικό λογαριασμό

  BASIC

  Locked

  Διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών

  INTERMEDIATE

  Locked

  Διενέργεια χρηματικών πληρωμών και συναλλαγών

  ADVANCED

  Locked

  Διαχείριση τραπεζικών υπηρεσιών

  EXPERT

 • Read Related Material
  Locked

  Ενημέρωση για απειλές και απάτες

  BASIC

  Locked

  Αναγνώριση διαδικτυακών απειλών και επιθέσεων

  INTERMEDIATE

  Locked

  Καταγγελία δόλιας επίθεσης

  ADVANCED

  Locked

  Αποζημίωση και επιστροφή χρημάτων

  EXPERT